لینک های دسترسی

Breaking News

افزایش بی سابقۀ پناه جویان افغان در خارج


ادارۀ امور مهاجرین ملل متحد میگوید تعداد افغان هایکه سال گذشته برای پناهندگی درخواستی داده اند، بشکل بی سابقۀ افزایش یافته، و افغان ها را در بین بلند ترین گروه های قرار داده که در خارج پناه میخواهند.

ادارۀ امور مهاجرین ملل متحد ، طی گزارش سالانه، میگوید در حدود 27 هزار افغان در سال 2009 به پناهندگی درخواست نموده اند، که نسبت به سال 2008، چهل و پنج در صد افزایش یافته است.

ولی UNHCR میگوید تعداد مجموعی پناه جویان در کشور های پیشرفته تفاوت نکرده است.

انتونیو گُتیری، مسئول ادارۀ امور مهاجرین ملل متحد گفت شایعۀ که سیلی از پناه جویان به اروپا و سایر کشور های مترقی جاری شده، بی اساس است.

گزارش ملل متحد دریافته که تعداد عراقی های که درخواست پناهندگی میکنند، نسبت به سال گذشته 40 در صد کاهش یافته است.

XS
SM
MD
LG