لینک های دسترسی

حملات متداوم قوای پاکستانی در مناطق قبایلی شمال غرب


قوت های پاکستانی برای روز سوم تندروان را در شمال غرب آنکشور با حملات هوائی هدف قراردادند که به گفتۀ آنها حد اقل باعث کشته شدن، ۹ شورشی مظنون گردید.

هیلیکوپتر های جنگی بروز شنبه مخفیگاه های شورشیان را در منطقۀ قبایلی اورکزی آماج قرار دادند، جایکه گمان میرود، اکثریت شورشیان طالب برای جلوگیری از تهاجم قبلی نظامی در وزیرستان جنوبی سرازیر شده بودند.

قوای نظامی پاکستان برای از بین بردن شورشیان طالب در اورکزی تهاجم را آغاز نمودند. طبق گزارشات از روز پنجشنبه بدینسو در منطقه، حد اقل ۱۰۰ تندور به قتل رسیده است.

بروز جمعه، ۵ عسکر زمانی به قتل رسید که دها تندرو بالای یک پوستۀ نظامی در اورکزی حمله نمودند. حد اقل ۳۲ تندرو مظنون در جریان حملۀ متقابل عساکر به قتل رسیدند.

طبق یک خبر دیگر، در شمال غرب آنکشور، مقامات بروز شنبه اجساد شش تن را که به ضرب گلوله به قتل رسیده بودند در منطقۀ کرم اجنسی در امتداد سرحد افغانستان دریافتند. آن شش تن چند روز قبل اختطاف شده بودند.

XS
SM
MD
LG