لینک های دسترسی

آزمایش سیستم های دفاع راکتی توسط اسرائیل


نیروی هوایی اسرائیل تمام سه سیستم دفاع راکتی کشورش را آزمایش کرد تا ببیند که آنها چگونه در وقت حملۀ هم آهنگ شده چگونه کار می کند.

مامورین اردوی اسرائیل بروز شنبه گفت که آن آزمایش با استفاده از یک شبیه سازی کمپیوتری انجام شد و نتایج آن به آنها اجازه خواهد داد که سیستم ها را سریع تر فعال و منسجم بسازد.

اولین سیستم از سه سیستم دفاع راکتی به نام «گنبد آهنی» برای ساقط کردن راکت های برد کوتاه طراحی شده است. مامورین اسرائیلی گفته اند که آن سیستم در امتداد سرحد اسرائیل با غزه ظرف چند ماه آینده استقرار خواهد یافت.

سیستم های دفاع راکتی دیگرهنوز هم تحت انکشاف است. آنها علیه راکت های برد بلند طراحی شده اند.

اسرائیل گفت آن کشور آزمایش موفقانه سیستم «گنبد آهنی» خود را موفقانه دراوایل سال جاری میلادی زمانی اجراء کرد که سیستم قادر به ردیابی و سقوط راکت های چندگانه همزمان را دارد.

XS
SM
MD
LG