لینک های دسترسی

عدم شرکت مخالفان دولت در جرگه ملی صلح


مقامات بلند پایه حکومت افغانستان میگویند در جرگه ملی مشورتی صلح که در اوایل ماه ثور در کابل به منظور دریافت راه حل برای پایان دادن به مشکلات ونا امنی ها دراین کشوربرگذار میشود مخالفان دولت افغانستان شرکت نمیکنند.

داکترفاروق وردگ رئیس کمیسون جرگه ملی مشورتی صلح میگوید در این جرگه در صورتی مخالفان دولت شرکت کرده میتوانند که از سوی مردم در مناطق شان مورد تائید قرار بگیرندوبه عنوان نماینده در این جرگه معرفی شوند.

حکومت افغانستان در کنفرانس لندن اعلام نمود که جرگه مشورتی صلح را در کابل برای شنیدن نظریات مردم براه خواهد انداخت.

داکتروردگ که بروز دو شنبه با خبرنگاران دیدار داشت گفت جرگه ملی مشورتی صلح بتاریخ 12 ثور سال روان در خیمه لویه جرگه برگذارودر ان حدود 1300 نفر نماینده از سراسرافغانستان شرکت میدارد.

اقای وردک میگوید در این جرگه از گوشه گوشه افغانستان بزرگان قومی ریش سفیدان اعضای شورا علما نماینده گان مردم در هر دو اطاق پارلمان شخصیت های ملی نماینده گان مهاجرین افغان در کشورهای ایران وپاکستان شرکت میکنند.

گرچه اقای وردگ میگوید همه اقشار جامعه بگونه جایگاه شان در جرگه ملی مشورتی صلح مد نظر گرفته شده اما نزد زنان این نگرانی وجود دارد که حضور انها درجرگه ملی صلح کم رنک است.

مژگان مصطفوی معین وزارت زنان وعضوجرگه صلح ابراز امیدواری کرد تا والیان، زنان سرشناس را از نقاط مختلف برای شرکت در این جرگه معرفی کنند.

خانم مژگان مصطفوی هم چنان میگوید در صورتی که حضور زنان سرشناس بخصوض از ولایات ناامن در این جرگه کمتر باشد در ان صورت نماینده گان شان در ولسی جرگه که خانم ها میباشند از انها در جرگه ملی مشورتی صلحنمایندگی خواهند کرد.

XS
SM
MD
LG