لینک های دسترسی

واشنگتن پوست: بحث روی امنیت ذروی در جهان


سرمقاله نویس واشنگتن پوست با توافق به اهداف براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده تا مواد ذروی از دسترس دهشت افگنان مصئون نگهداشته شود، می نگارد که حکومات قبلی ایالات متحده درین عرصه به اندازۀ کافی فعال نبوده است.

نویسنده اظهار عقیده نموده است که با اولولیت دادن موضوع به عالیترین سطح، اوباما برندۀ هدف خود گردید.

سرمقالۀ واشنگتن پُست با تذکر از دست آورد های جلسه، مانند موافقۀ اوکراین، مکسیکو و چیلی تا یورانیم غنی شدۀ خویش را واگذار نمایند و معاهدۀ جدید میان ایالات متحده و روسیه، ادامه یافته، از کمبود جزیات طرح کاریی و اعلامیۀ مشترک جلسه انتقاد میکند.

واشنگتن پوست بر ملولی های جلسه تمرکز نموده که موضوع عدم آمادگی ایران و کوریای شمالی برای مذاکره روی زرادخانه های ذروی و مخالفت پاکستان بر منع ساخت سلاح های جدید ذروی میباشد.

نامۀ بازی که از جانب مقامات اروپایی بخاطر حل مشکلات سلاح ذروی به روزنامۀ گاردین برتانیه فرستاده شده است

درین نامۀ سرگشاده، مامورین ارشد اتحادیۀ اروپایی، با استقبال از عقد معاهدۀ جدید کاهش سلاح های ذروی میان ایالات متحده و روسیه، از رهبری براک اوباما، رئیس جمهور امریکا و اهداف او برای جهان عاری از سلاح های ذوری تقدیر و حمایت نموده اند.

درین نامه برای گاردین تذکر داده شده که وضع امروز جهانیان را بدین وادار میسازد تا طرز فکری را تغیر دهند.

جهان باید نقش و تعداد سلاح ذروی را در امور بین المللی کاهش دهد، اعتماد را بر روش عدم تکثیر آن افزایش دهیم، و امنیت سلاح های موجوده و مواد ذوری را تأمین نمائیم.

از جانب دیگر تحلیلگر اسوسیتد پرس در مورد کنفرانس سران دول و حکومات در واشنگتن نوشته است که رهبران جهان در کنفرانس امنیت ذروی در واشنگتن طی دو روز از عصر شیفتگی بیرون شده به حالت بدتر از آن وارد شدند.

هراس همه دست، یافتن دهشت افگنان به سلاح ذروی است که صفحات تاریکی را برای دهه ها درج برگه های تاریخ می سازد.

مفسر اسوسیتد پرس می نویسد که رسیدن به اهداف تعین شده به همکاریی بی سابقه و مشکل در جهان نیاز دارد. امکان دارد راز های ذروی کشور ها افشا گردد. امکان این هم میرود که مفتشین بین المللی ناشایستگی حکومات را در امور ذروی افشا سازند.

و مشاورین بین المللی نیز غرض از بین بردن پالیسی های گُنگ ذوری، قوانین را از سر تسوید نمایند.

در تحلیل اسوسیتد پرس از کارشناسان نقل قول شده که لزوم بر معاهدات جهانی وسیع تر و محکم تر همراه با موافقات بین المللی میباشد تا مواد ذوری را جمع آوری کرده از بین ببرد، مانع تولید آن در آینده گردیده، معلومات استخباراتی را با یکدیگر شریک سازند و قوانین مقیدتری را وضع نموده و از سوی دیگر بخاطر جلوگیری از تجارت غیر قانونی در کشور های فقیر مساعدت ها را افزایش داده جلو تجارت مواد ذروی را بگیرند.

و بالاخره فشردۀ نشریۀ پالتیکو در واشنگتن در مورد اظهارات اوباما جهت وضع تعزیرات جدید بر ایران می نویسد که رئیس جمهور اوباما بروز سه شنبه تذکر داد، باوجود تلاش نهایی غرض وضع تعزیرات شدید تر برای ترغیب ایران تا فعالیت های ذروی را متوقف سازد، او تعهد کرده نمیتواند که درین امر چین و سایر قدرت های عمدۀ جهان با او همراه باشند.

از قول آقای اوباما نقل شده که او درک میکند تعداد زیاد کشور با ایران روابط تجاری دارند که در صورت وضع تعزیرات جدید مختل خواهد شد، ولی او میگوید تعداد زیاد اعضای شورای امنیت ملل متحده حامی تعزیرات جدید اند.

پولتکو با این نقل قول از آقای اوباما مطلب خود را پایان می بخشد که ، با گام های که امروز رهبران جهان برداشتند، مردم امریکا اکنون مصئون تر بوده و کشور های دیگر جهان نیز بیشتر در امن خواهند بود.

XS
SM
MD
LG