لینک های دسترسی

Breaking News

افزایش تلفات ملکی درافغانستان طبق گزارش صلیب سرخ


صلیب سرخ می گوید تعداد روز افزون افراد ملکی در افغانستان از اثر بم های کنار جاده کشته وزخمی می شوند.

یک گزارش منتشرۀ کمیتۀ صلیب سرخ بین المللی بروز پنجشنبه مشعر است در یکی از شفاخانه های قندهار شمار تلفات در دو ماه اول سال 2010 به مقایسه با دو ماه اول سال گذشته 40 درصد بلند است.

شمار تلفات ملکی درماه مارچ نیز بلند گزارش شده است. آن شفاخانه 51 بیمار را معالجه نموده که بالاتر از حد اوسط بود.

افزایش شمار تلفات به تقویت رو افزون جنگ علیه شورشیان طالبان نسبت داده می شود.

ملل متحد می گوید 2412 فرد ملکی درسال 2009 کشته شدند که به نسبت سال 2008 بطور قابل ملاحظه یی بلند است.

آن اداره می گوید اکثر تلفات به دلیل حملات طالبان بوده است.

XS
SM
MD
LG