لینک های دسترسی

امر خروج مظنون دهشت افگنی از ایالات متحده


امر خروج مظنون دهشت افگنی از ایالات متحده
<!-- IMAGE -->

یک ملاه مسلمان که به حملۀ ناموفق دهشت افگنی در نیویارک ارتباط داشت، بدین محکوم گردیده تا ایالات متحده را ترک گوید و یا هم جبراً اخراج خواهد شد.

یک قاضی محکمۀ فدرال روز پنجشنبه امام احمد افضلی را بیشتر حبس نکرده، ولی حکم نمود تا ظرف 90 روز ایالات متحده را ترک نماید. افضلی به شش ماه قید محکوم شده بود.

افضلی، که زادۀ افغانستان است، ماه گذشته به بیانات دروغین به مقامات امریکایی در رابطه به حملۀ القاعده بر سیستم قطار آهن زیر زمینی نیویارک اقرار نمود.

او بدین متهم شده که نجیب الله ځاځی، شهروند افغانستان، را آگاه ساخته بود که مامورین او را تعقیب میکنند و درین مورد به مقامات اسختباراتی حقیقت را نگفته است.

ځاځی در ماه فبروری به اتهاماتی قبول جرم کرد که میخواست در سیستم قطار آهن زیر زمینی نیویارک حلمۀ انتحاری نماید. امکان دارد حین صدرو حکم محکمه در ماه جون، او به حبس ابد محکوم شود.

XS
SM
MD
LG