لینک های دسترسی

بحث میان ولسى جرگه و کرزی روی قانون انتخابات


بحث میان ولسى جرگه و کرزی روی قانون انتخابات
<!-- IMAGE -->

ولسى جرگه شوراى ملى افغانستان به روز دوشنبه پس از بحثهاى طولانى در رابطه به فرمان تقنينى رئيس جمهور کرزى , درمورد قانون انتخابات -که درپشت در هاى بسته داشتند – فيصله کردند که يک هيات متشکل از حقوقدانان مجلس، غرض حل مشکل تعيين سرنوشت قانون انتخابات به رياست جمهورى اعزام شود تا با رئيس جمهور کشور درين مورد گفتگو نمايند.

محمد يونس قانونى، رئيس ولسى جرگه – که به روز پنجشنبه گذشته در هنگام جلسه مشاورت رئيس جمهور کرزى , با رهبران جهادى , بزرگان نظام و نماينده گان جامعه بين المللى پيرامون قانون انتخابات حضور نداشت – فيصله روز دوشنبه را اينگونه اعلام کرد:

''يک هيات از حقوقدانان از بين مجلس انتخاب شود , که هم با رئيس جمهور افغانستان و هم با رئيس کميسيون مستقل انتخابات به خاطر تطبييق قانونی که نافذ است گفتگو داشته باشند".

ائن فيصله بعد از آن صورت مى گيرد که فرمان تقنينى رئيس جمهور افغانستان در مورد قانون انتخابات از جانب ولسى جرگه شوراى ملى به اتفاق آرا رد شده غرض تصويب به مشرانو جرگه فرستاده شده است اما مشرانو جرگه فيصله کرده است که اين موضوع را شامل اجنداى کارى خود نمى سازد.

اکنون ولسى جرگه تاکيد دارد که چون فرمان تقنينى آقاى کرزى – که در جريده رسمى هم نشر شده است – از سوى ولسى جرگه رد شده است بايد برگزارى انتخابات ولسى جرگه براساس قانون قبلى صورت بگيرد .درهمين حال برخى از اعضاى ولسى جرگه اخيرا به اين باور رسيده اند که حکومت و ولسى جرگه افغانستان بايد براى حل اين مشکل ( سرنوشت قانون انتخابات ) يک راه حل مناسب را جستجو کنند .

محمد داود هاشمى , يک نماينده مردم درولسئ جرگه ميگويد:

"راه حل, اين نيست که حکومت برخورد قانونى ما را مد نظر نگيرد .کارى که واقعا راه قانونى داشته و معقول باشد , اينست که رئيس جمهور يک فرمان تقنينى ديگر را باتعد يلاتى که به نفع مردم افغانستان باشد صادر کند تا بدگمانى هايى که درين باره وجودداردرفع گردد".

جنجال بین ولسى جرگه شوراى ملى و حکومت بر سر قانون جديد و قانون قبلى انتخابات کما کان ادامه دارد و در ميان اين جنجال ها فضل احمد معنوى رئيس جديد کميسيون مستقل انتخابات که تا حال در مورد وى نظر هاى مساعد از جانب حلقات ذيدخل و ذينفع ابراز شده است.

در اولين اظهارات خود گفته است که انتخابات ولسى جرگه براساس فرمان تقنينى تازه يى رئيس جمهور کشور برگزار خواهد شد.

XS
SM
MD
LG