لینک های دسترسی

<!-- IMAGE -->

مامورین بلجیمی می گویند ییویس لیترمن، صدراعظم آن کشور استعفاء داده است و ائتلاف حاکمش را بعد ازآن منحل ساخته است که حزب (لیبرال فلیمیش) به روز پنجشنبه از حکومت خارج شد.

حزب موسوم به VLD آزاد گفت آن حزب اعتمادش در حکومت را بعد از آن از دست داد که گفتگوها درمورد سرحدات بین جوامع هالندی و فرانسوی زبان ناکام ماند.

بلجیم برای سالها است با بخش هایی بین منطقه هالندی زبان های ثروتمندتر درشمال کشور و فرانسوی زبانان فقیرتر در جنوب کشورش در تقلا می باشد.

این اقدام حزب VLD آزاد درعین روزی واقع شده است که قانون گزاران بلجیمی قرار بود مناظره بر سر قانون حجاب اسلامی پوشش صورت در اماکن عمومی را شروع کنند.

مجلس سفلی پارلمان بلجیم قرار بود بعد ازآن قانون مذکور را روی دست بگیرد که کمیته پارلمانی مسودۀ آن قانون را درماه مارچ تصویب کرد.

هنوز واضح نیست که آیا اعلام روز پنجشنبه توسط حزب VLD آزاد بر این اقدام قانون پیشنهادی تاثیر خواهد گذاشت یا نه.

XS
SM
MD
LG