لینک های دسترسی

لاس انجلس تایمز: کندی در پروسۀ عملیات قندهار


لاس انجلس تایمز: کندی در پروسۀ عملیات قندهار

<!-- IMAGE -->

روزنامۀ لاس انجلس تایمز در شمارهٌ امروزی خود در مطلبی تحت عنوان (در حالیکه ضرب العجل سیاسی واشنگتن نزدیک شده می رود، عملیات عمدهٌ نظامی افغانستان به آهستگی پیش می رود) چنین می نگارد:

تلاش های امریکا در قسمت بدست آوردن کنترول جنوب افغانستان، در حالی به کندی به پیش می رود که عساکر امریکا به آنچه که خونبار ترین جنگ در هشت سال خواهد بود مقابل می شوند.

امریکا و متحدین ناتو هفتهٌ گذشته در مورد پلان انتقال مسؤلیت افغانستان به حکومت مرکزی تا پایان امسال صحبت نمودند، و رئیس جمهور اوباما گفته است که عساکر امریکا باید در سال ۲۰۱۱ به اخراج از آنجا آغاز نمایند.ولی پیشرفت بطی در آغاز این عملیات ممکن باعث شود که این تصمیم در مدت زمان تعین شده عملی نگردد، و واضح نیست که رئیس جمهور اوباما به آن، وقت بیشتر داده بتواند.زیرا اوباما به مشکل از گانگرس امریکا موافقهٌ فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان را گرفت و آن هم به اساس همین تقسیم اوقات فعلی بود.

جنرال مککرستل قوماندان ارشد نظامی در افغانستانمی گوید پروسهٌ عملیات نظامی در قندهار بطی است که مستلزم وقت و حوصله مندی است. وی مقامات دیگر نظامی هوشدار داده اند که تلفات شاید در این عملیات افزایش یابد که جلوگیری از آن مشکل خواهد بود.

روزنامه می نویسد: مایک ملن مشاور ارشد نظامی رئیس جمهور اوباما و رئیس ارکان حرب ، اخیراً به خبرنگاران گفت ما از ماه ها به این طرف واضحاً گفته ایم که این یک جنگ بسیار مشکل خواهد بود، و تلفات زیاد را که بسیار تلخ است، انتظار داریم.

مقامات نظامی و ملکی می گویند عملیات قندهار قرار بود که به ادامهٌ پیروزی در عملیات مارجه در هلمند صورت گیرد، ولی چنین معلوم می شود که امریکا و ناتو تا کنون به هدف شان در مارجه نایل نگردیده اند، زیرا حکومت برای ارائه خدمات اجتماعی برای باشنده گان قریه جات به کندی و آهستگی پیش می رود و تا حال نتوانسته اند که تعداد زیاد را به حکومت مرکزی جلب و جذب نماید.

روزنامه می نویسد : به اساس گفتهٌ مارک سدویل مقام ارشد ملکی ناتو در افغانستان ، انتظار داشتن یک حکومت داری آرام و بی سرو صدا پس از یک عملیات عمده، از واقعیت بعید بود.

دو مقام ارشد وزارت دفاع امریکا که اخیراً از مارجه دیدن نمودند، می گویند مردم با وجودیکه از طالبان نفرت دارند، اکنون از ترس دوباره به آنها بر می گردند، و کسب اعتماد آنها آئسته آئسته از بین می رود.

نگرانی ها بین طراحان استراتیژی نظامی اینست که اگر تاکتیک های شان در مارجه، با نفوس هشتاد هزار، مؤثر واقع نشود، در قندهار چه اتفاق خواهد افتاد.

قوای خاص امریکا هم اکنون به رفتن به قندهار و مناطق اطراف شهر قندهار آغاز نموده است، جائیکه که حکومت مرکزی اصلاً صلاحیت و قدرت ندارد.هدف آنست تا قبل از ماه آگست که آغاز ماه رمضان است، پیشرفت مهم و جدی در آنجا صورت گیرد.

روزنامه می نویسد بخاطر مشکلات احتمالی جنگ، ملل متحد اعضای خارجی خود را مؤقتاً از قندهار به کابل انتقال داده و از دو صد کارگر افغان خود خواسته است تا به خانه های خود باشند.

در حال حاضر قوای ناتو توجه را بیشتر به ارغنداب و ساحات دیگر معطوف داشته ، و اخیراً مراکز تفتیش را در دورا دور شهر ایجاد نموده است.

یک مقام ارشد نظامی در کابل می گوید اضافه تر از هفتاد رهبر طالبان در ماه های اخیر از جاده های قندهار خارج شده اند.

XS
SM
MD
LG