لینک های دسترسی

تجلیل از پیروزی مجاهدین در کابل


تجلیل از پیروزی مجاهدین در کابل
<!-- IMAGE -->

شهروندان و مقامات افغان، هژدهمین سالروز پیروزی مجاهدین را به تجلیل میگیرند که منجر به سرنگونی رژیم حاکم کمونیستی تحت حمایت شوروی در افغانستان گردید.

رهبران افغان بروز چهار شنبه، مراسم یاد بود از پیروزی مجاهدینرا،با راه اندازی رسم و گذشت نظامی در ستدیوم ورزشی کابل برگزار نمودند.

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان که هم اکنون جهت اشتراک در نشست منطقوی رهبران کشور های جنوب آسیا در بوتان به سر میبرد، در این مراسم شرکت نداشت.به کفالت وی، معاونین رئیس جمهور و اعضای کابینه این مراسم را برگزار نمودند.

در سال 2008، تندروان تلاش نمودند تا در جریان عین مراسم حامد کرزی را به قتل برسانند، در این حادثه سه عضو پارلمان، یک بزرگ قومی و یک پسر ده ساله به قتل رسید ولی حامد کرزی جان سالم بدر برد.

طالبان مسوولیت آن حمله را بدوش گرفتند.

XS
SM
MD
LG