لینک های دسترسی

کشف هزاران سرگلوله بمب های نیپال ساخت در شمال کابل


کشف هزاران سرگلوله بمب های نیپال ساخت در شمال کابل
<!-- IMAGE -->

سمونوال لطف الرحمن رشاد معاون قوماندانی امنیه وامرمبارزه علیه جرایم در ولایت پروان به رادیو اشنا صداامریکا گفت : به همکاری قوت های ائتلاف بین الملی مستقر در ولسوالی بگرام ولایت پروان بیش از هزار سرگوله بمب های نیپالی را کشف و بدست اورده است.

اقای رشاد میگوید جمعا بیست وچار صندوق سرگلوله های بمب های نیپال بدست نیروهای قوماندانی امنیه ولایت پروان افتاد چون ساحه بسیاروسعی بود وما امکانات تخنیکی ضعیف داشتیم ازقوای ائتلاف مستقردرمیدان هوائی نظامی بگرام تقاضای راکمک نمودیم ودر اثر همکاری انها بیش از هزار صندوق سرگلوله های بمب نیپال بدست پولیس افتاد

کوه صافی در شمال کابل قرار داشته وگاهگاهی نیروهای ائتلاف بین الملی مستقر درمیدان هوائی بگرام از انجاه هدف حملات راکتی قرار میگیرند وبه باور مسولان امنتی پروان ممکن است سرگلوله های مذکوربرای فعالیت های تخریبی در اختیار مخالفان مسلح که در ان مناطق فعال میباشند قرار داده میشد

سمونوال لطف الرحمن رشاد معاون قوماندانی امنیه پروان گفت هنگامیکه دونفر ازباشنده گان ولسوالی بگرام میخواستن سرگوله های مذکوررابا استفاده ازمرکب ها به کوه صافی انتقال بدهند از سوی نیروهای امنتی ولایت پروان دستکیر شدند

در رابطه به انتقال سرگلوله های مذکورتا اکنون پنج فرد مظنون نیز ازسوی نیروهای پولیس در ولایت پروان دستگیر شده اند

میدان هوایی بگرام درچهل وپنج کیلومتری شمال کابل قرار داشته ویکی از پایگاه های مهم نیروهای ائتلاف بین الملی به رهبری ایالات متحده امریکا میباشد

دستگیری مهمات مذگور در حالی صورت میگیرد که نیروهای ایساف مستقردر ولایت کندوزمیگویند یک بال هواپیما بدون پیلوت انها بروزیکشنبه نسبت عوارض تخنیکی در منطقه باغ شرکت ان ولایت سقوط نموده است

اما ذبیح الله مجاهد که خودرا سخنگو طالبان معرفی میدارد به رسانه ها گفته است که هواپیما مذکورراافراد انها سقوط داده ودر حال حاضر قسمتی از بدنه ان در نزد انها موجود میباشد .

به اساس یک گزارش دیکرنیروهای حافظ صلح بین الملی ایساف نیز با انتشار اعلامیه از کشته شدن یک سرباز خود در مناطقی شرقی افغانستان خبر میدهند.

درحالیکه دراعلامیه درمورد محل دقیق حادثه وهویت سرباز مذکور معلومات داده نشده اما گفته شده که سرباز مذکوردرمناطقی شرقی افغانستان در یک جنگ رویارو با مخالفان مسلح دولت کشته شده است.

گرچی نیروهای ایساف ازمحل حادثه معلومات نداده است ولی در مناطقی شرقی افغانستان نیروهای امریکائی مصروف جنگ با مخالفان دولت افغانستان میباشند

به اساس امار وارقام نشر شده طی پنج ماه گذشته میلادی یک صدوهشتاد وهفت سرباز خارجی که اکثریت انرا نیروهای انگلیسی وامریکائی تشکیل میدهد در مناطق مختلف افغانستان کشته شده اند

XS
SM
MD
LG