لینک های دسترسی

بر مواضع قوای ايالات متحده در افغانستان راکت شليک شد - 2002-12-24


حمله کنندگان ناشناس بر يک پايگاهء ايالات متحده راکت شليک کرده ولی از تلفات يا خساراتی گزارش داده نشده است. قوای نظامی ايالات ميگويد که قوای خاص ايالات به تعقيب اين حملهء شام دوشنبه در دهراوود ولايت ارزگان اعزام شدند ولی حمله کنندگان را نيافتند. معلوم نيست که راکت چقدر نزديک به پايگاه اصابت کرد. راکت های بدوی تقريباً روزمره بر قوای ايالات متحده شليک ميشود ولی اين راکت ها ندرتاً تلفات يا جراحاتی را سبب ميگردد. اما بروز جمعه يک عسکر امريکائی در يک حملهء راکت در پايگاهء امريکائی در اسعد آباد ولايت کنر مجروح شد.

XS
SM
MD
LG