لینک های دسترسی

Breaking News

امضای موافقتنامهء تمديد پايپ لاين - 2002-12-27


افغانستان، پاکستان و ترکمنستان توافقی را جهت اعمار يک پايپ لاين چند مليارد دالری بطول 1500 کيلومتر که سه کشور را وصل ميکند امضا نمودند. حامد کرزی رئيس دولت انتقالی افغانستان، ظفرالله جمالی، صدراعظم پاکستان و صفرمراد نيازوف، رئيس جمهور ترکمنستان موافقتنامهء پايپ لاين را بروز جمعه در عشق آباد، پايتخت ترکمنستان امضا کردند. اين پايپ لاين ساحهء گاز طبيعی دولت آباد ترکمنستان را طريق کوه های افغانستان به بنادر پاکستان وصل ميکند. مصارف ساختمان پايپ لاين سه مليارد دالر تخمين شده است. تا بحال اين پروژه تمويل کننده ای ندارد. بانک آسيائی برای مطالعات امکانات بهره برداری يک مليون دالر فراهم نموده است. توقع ميرود اين مطالعه در ماهء جون تکميل گردد. اين پايپ لاين مليون ها دالر را بر اقتصاد افغانستان تزريق کرده و هزاران شغل فراهم خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG