لینک های دسترسی

Breaking News

يک جنرال امريکائی ميگويد پاکستان بايد عساکر بيشتری را در سرحد افغانستان مستقر سازد - 2002-12-27


قوماندان قوای تحت رهبری ايالات متحده در افغانستان می گوِيد به دستگيری مظنونين القاعده نزديک ميشود ولی اگر پاکستان قوای بيشتری در سرحد افغانستان مستقر ميساخت اين کار آسانتر ميشد. دگر جنرال دن مکنيل به آژانس خبرگزاری رويتر گفت چنين پنداشته ميشود که جنگجويان مظنون القاعده که هفتهء گذشته يک عسکر امريکائی را در تبادلهء آتش در شرق افغانستان بقتل رسانيدند از سرحد عبور نموده و به پاکستان فرار کرده اند. جنرال مک نيل که در مقر فرماندهی خود در پايگاهء هوائی بگرام صحبت ميکرد از پاکستان بخاطر پشتيبانی سخاوتمندانه اش در قسمت حق استفاده از قلمرو هوائی آن کشور و همچنان دستگيری و يا کشتن بيش از 400 تندرو مظنئن ستايش نمود. او گفت پاکستان معتقد است که يکی از مثمر ترين اعضای ائتلاف در مبارزه عليهء دهشت افگنی است اما مستقر ساختن عساکر بيشتر در سرحد افغانستان و مسدود ساختن راه های فرار تاثير بسزائی خواهد داشت. اسلام آباد گفته است که اگر تشنج با هند باعث سوقيات يک تعداد زياد عساکر در سال گذشته نميشد، عساکر بيشتری را در سرحد افغانستان مستقر می ساخت. ازان زمان تا بحال دو کشور به خروج عساکر شان از سرحد متعهد شده اند.

XS
SM
MD
LG