لینک های دسترسی

Breaking News

کمک بزنان افغانستان - 2003-01-08


ايالات متحده سه و نيم مليون دالر به افغانستان کمک ميدهد تا در قسمت تعليم و تربيه و تشبثات کوچک زنان مصرف شود. اين کمک بلا عوض ايالات متحده شامل دو ونيم مليون دالر برای مراکز منابع زنان در 14 ولايت است که توسط افغانها اداره ميشود. يک مليون دالر ديگر پروگرام های مشابهی را تمويل می کند که توسط سازمان های غير حکومتی اداره ميگردد. پاله دوبريانسکی، معين وزارت خارجهء ايالات متحده برای امور جهانی اين موضوع را امروز در يک جلسهء شورای زنان ايالات متحده و افغانستان در کابل اعلام کرد. اين شورا سال گذشته بموجب توافقی که بين جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده و حامد کرزی، رئيس دولت انتقالی افغانستان امضا شده بود، تاسيس گرديد. تحت رژيم طالبان، زنان افغانستان از کار و تعليم و تربيه باز داشته شده بودند. از وقتی که ائتلاف تحت رهبری ايالات متحده در اواخر سال 2001 طالبان را از قدرت برانداخت شرايط بهبود يافته است. اما قيود شبيهء قيود طالبان در بسياری نقاط افغانستان ادامه دارد.

XS
SM
MD
LG