لینک های دسترسی

Breaking News

تاريخی برای ايجاد توافق بين ترکیه و ايالات متحده تعيين نشده - 2003-01-10


۰مامورين وزارت دفاع ايالات متحده ميگويند ايالات متحده و ترکيه موافقتنامه ای را ترتيب نکرده اند که دسترسی نظاميان ايالات متحده را به پايگاه های ترکيه در يک جنگ احتمالی با عراق اجازه بدهد. مامورين ترکيه می گويند هيئت های نظامی ايالات متحده در أصول اجازه خواهند داشت اين پايگاه ها را بر رسی کنند ولی در مورد تاريخی برای چنين بر رسی ها تا کنون توافقی حاصل نشده است . ديپلوماتهای غربی می گويند تصميم برای ارزيابی اين پايگاه ها يک گام مثبت است ولی علاوه می کنند که ترکيه را به اشتراک در هر گونه جنگ آينده عليهء عراق متعهد نمی سازد. نظر پرسی های اخير نشان داد که بيش از هشتاد فيصد مردم ترکيه مخالف جنگ با عراق هستند. حکومت ترکيه همچنان گفته است نمی تواند در مورد جنگ با عراق تا زمانی که شورای امنيت ملل متحد در فيصله نامه اقدام نظامی را صلاحيت ندهد ، تصميم بگيرد.

XS
SM
MD
LG