لینک های دسترسی

Breaking News

دهشت افگنی در امريکای جنوبی - 2003-01-10


۰قوماندان قوای نظامی ايالات متحده مسؤل امنيت منطقهء امريکای جنوبی می گويد گروه های دهشت افگنی اسلامی در منطقهء سرحدی سه جانبه فعاليت دارند که سرحد مشترک پاراگوی ، ارژانتين و برازيل می باشد. جنرال جيمز هل رئيس قوماندانی جنوبی ايالات متحده می گويد فعاليت های دهشت افگنی در امريکای جنوبی يک تهديد واقعی است . وی ميگويد گروه هايی که درين منطقه فعاليت دارند شامل شبکهء دهشت افگنی القاعده ، چريکهای حزب الله تحت الحمايهء ايران تندروان فلسطينی حماس هستند. ناظرين می گويند اين ساحه يک پناه گاهء دهشت افگنان گرديده است زيرا سرحدات آن آزاد بوده و بی قانونی عمومی دران منطقه وجود دارد.

XS
SM
MD
LG