لینک های دسترسی

يک عسکر امريکائی در شيندند مجروح شد - 2003-01-17


قوای نظامی ايالات متحده می گويد در جريان يک حملهء ناگهانی در غرب افغانستان يک عسکر امريکائی در ناحيهء پا هدف گلوله قرار گرفته است. يک نطاق نظامی گفت اين عسکر بخشی از گزمهء قوای خاص بود که شام پنجشنبه در تقريباً ۵۰ کيلومتری جنوب پايگاهء هوائی شيندند در ولايت هرات هدف حمله قرار گرفت. او گفت عسکر مجروح توسط طياره به پايگاهء ايالات متحده در قندهار انتقال داده شد و وضع صحی اش ثابت است. مامورين نظامی همچنان می گويند عساکر چهار ذخيرهء جداگانهء اسلحه را بروز پنجشنبه کشف کردند. آنها گفتند يک نفر دهاتی محل عساکر را بيک ذخيرهء مخفی اسلحه در باميان رهنمائی کرد که دران بيش از ۲۴۵ راکت و شش هزار مرمی ماشيندار وجود داشت. آنها گفتند ذخاير بيشتر اسلحه در شهر جلال آباد ، در ولايت قندهار و در خارج شهر کابل نيز کشف گرديده است.

XS
SM
MD
LG