لینک های دسترسی

جنگ در جنوب افغانستان - 2003-01-28


مامورين نظامی ايالات متحده می گويند بعد از بزرگترين جنگ طی يک سال گذشته، قوای ايالات متحده و ائتلاف در افغانستان در جستجوی بقايای يک گروهء بزرگ شورشيان در کوهستانات جنوب آن کشور است. مامورين می گويند ۱۸ شورشی در جنگی که شام دوشنبه در نزديک شهر سپين بولدک مشتعل شد، کشته شدند. قوای ايالات متحده تلفات و يا جراحاتی نداشت. يک مامور نظامی در پايگاهء هوائی بگرام گفت تا شام سه شنبه گلوله باری از مواضع شورشيان متوقف گرديده بود. اما او گفت قوای ايالات متحده مغاره بمغاره در جستجوی شورشيانی هستند که شايد هنوز پنهان شده باشند. قبلا ً دگروال راجر کنگ يک نطاق نظامی گفته بود طيارات امريکا و متحدين بر مواضع شورشيان حمله کرده اند. او گفت حد اقل ۸۰ شورشی درين جنگ دست داشتند. او گفت از ماهء مارچ باينطرف اين بزرگترين دستهء قوای دشمن است که با قوای امريکائی مواجه می گردد. او گفت که عمليات نظامی بعد ازان آغاز يافت که يک تيم قوای خاص که در منطقه جستجو می کردند هدف گلوله باری قرار گرفت. عساکر ايالات متحده يکی از حمله کنندگان را کشته و يک تن ديگر را مجروح ساخت. او گفت عساکر يک مرد سومی را توقيف کردند و او در مورد شورشيان جنگجو که در مغاره های کوهستانات پنهان شده بودند، معلومات داد. نطاق گفت اطلاعات استخباراتی نشان می دهد که اين شورشيان با گلبدين حکمتيار، رهبر جناح متمرد افغانی متحد است که از ماه ها باينطرف کوشش می کند قوای خود را با بقايای شبکهء دهشت افگن القاعده و رژيم طالبان متحد سازد.

XS
SM
MD
LG