لینک های دسترسی

Breaking News

امريکا اطلاعات جديد سری را در مورد عراق افشا ميکند - 2003-01-28


حکومت بش می گويد بزودی بعضی اطلاعات استخباراتی را افشا خواهد کرد که نشان می دهد عراق اسلحهء تاثير و تخريب جمعی را پنهان ساخته است. اين اطلاعات که انتظار می رود هفتهء آينده افشا شود بخشی از کوششی است جهت تقويهء حمايت بين المللی برای جنگ احتمالی عليهء عراق. يک مشاور عالی رتبهء صدام حسين بروز سه شنبه اين موضوع را که عراق اسلحهء ممنوعه دارد بار ديگر تکذيب کرده گفت گزارش روز دوشنبهء مفتشين ملل متحد بطور منصفانه ای از حقايق نمايندگی نمی کرد. کولن پاول، وزير خارجه گفت ايالات متحده اطلاعات استخبارتی در اختيار دارد که نشان می دهد عراق از قطعنامهء ملل متحد تخطی می کند و در قسمت افشای يک مقدار ممکن اين اطلاعات کار می کند.

XS
SM
MD
LG