لینک های دسترسی

Breaking News

در حالی که قوماندانی قوای حافظ صلح از ترکيه به قوای مشترک آلمان و هالند انتقال يافت، بر کابل راکت شليک شد - 2003-02-10


پوليس در کابل ميگويد يک راکت بروز دوشنبه بر گوشهء شرقی شهر کابل، در چند صد متری پايگاهء قوای آلمانی حافظ صلح اصابت کرد. پوليس ميگويد درين واقعه کسی مجروح نشد و معلوم نيست چه کسی راکت را شليک کرده است. قوای حافظ صلح تا بحال تبصره ای نکرده است. راکت در جريان بازديد پيتر شتروک وزِر دفاع آلمان از پايگاه و صرف چند ساعت بعد ازان صورت گرفت که ترکيه قوماندانی قوای حافظ صلح به آلمان و هالند منتقل شد. حامد کرزی، رئيس دولت انتقالی افغانستان در جملهء اشتراک کنندگان مراسم بود. او از قوای 22 مليتی حافظ صلح تشکر کرد که جاده های کابل را مصون ساخته است. آلمان پيشنهاد کرده است که ناتو وظيفهء حفظ صلح را بدست گيرد.

XS
SM
MD
LG