لینک های دسترسی

پاکستان زندانيان افغان را آزاد کرد - 2003-02-10


پاکستان بعنوان يک عمل حسن نيت بخاطر حلول عيد سعيد اضحی 38 زندانی افغان را آزاد کرد. مقامات پاکستانی ميگويند اين زندانيان که بخاطر تخلفات جزئی زندانی شده بودند در ولايت سرحد شمال غربی آزاد شدند. از هيچ يک از زندانيان بيشتر از يک سال مدت حبس باقی نمانده بود. مقامات پاکستانی ميگويند در حدود 400 افغان در زندان های ولايتی منتظر محاکمه هستند. افغانستان اخيراً بنوبهء خود 140 زندانی را آزاد کرد که در سال 2001 از سرحد عبور کرده بئدند تا در صف طالبان بجنگند. تخمين يک هزار پاکستانی هنوز در زندانهای افغانستان زندانی هستند.

XS
SM
MD
LG