لینک های دسترسی

طيارات ايالات متحده حملات بيشتری را در افغانستان براه انداختند - 2003-02-13


قوای نظامی ايالات متحده در افغانستان می گويد طيارات ائتلاف حملات بيشتری را بر مخفی گاه های چريک های مظنون در وادی باغران ولايت هلمند براه انداختند.دگروال راجر کنگ، يک نطاق قوای نظامی اِالات متحده ميگويد يک طيارهءنوع بی 52 يک بم رهبری شوندهء 2000 پوندی را ديشب بر يک مغاره در نزديک وادی باغران پرتاب کرد. همچنان يک طيارهء توپدار نوع ای سی 130 بر مخفی گاه های مظنونين مرمی های توپ شليک کرد. سخنگوی قوای نظامی امريکا گفت عساکر قوای خاص ايالات متحده از وقت آغاز عمليات بروز دوشنبه تا بحال دران منطقهء دور دست کوهستانی 15 چريک را دستگير کرده است. عمليات وقتی آغاز شد که يک کاروان نظامی ايالات متحده هدف حمله قرار گرفت. تلفات و جراحاتی رخ نداده است. گمان برده می شود که چريک ها مربوط رژيم برانداخته شدهء طالبان باشد. مقامات محلی افغانی می گويند حد اقل 13 تن از اهالی کشته شده اند. نطاق نظامی ايالات متحده گفت از کدام تلفات اهالی اطلاعی ندارد. در عين زمان در واشنگتن ديروز دو سناتور ارشد ايالات متحده خواستار توسعهء ماموريت قوای حافظ صلح ملل متحد بماورای کابل شده گفتند در ساير قسمت های افغانستان ثبات وجود ندارد. ريچارد لوگر مربوط حزب جمهوری خواه و رئيس کميتهء روابط خارجی مجلس سنا و جو بايدن عضو ارشد حزب ديموکرات در کميتهء روابط خارجی اين تقاضا را در جريان يک جلسهء استماعيه روی موضوع افغانستان بعمل آوردند.

XS
SM
MD
LG