لینک های دسترسی

Breaking News

تقاضای محمد البرادی از عراق - 2003-03-10


رئيس ادارهء بين المللی انرژی اتمی از عراق تقاضا کرده است که قبل ازانکه برای جلوگيری از جنگ دير شود در قسمت نشان دادن همکاری با مفتشين اسلحهء ملل متحد اقدامات چشم گيری را روی دست بگيرد. محمد البردی می گويد صدام حسين، رئيس جمهور عراق بايد از طريق تلويزيون اعلام نمايد که برای همکاری کامل با تقاضاهای خلع سلاح آماده است و بمامورين عراقی هدايت بدهد اسناد را در مورد چنين اسلحه ای ارائه کنند. محمد البردی طی بياناتی که امروز منتشر شد همچنان می گويد هنوز هم معتقد است که جنگ اجتناب ناپذير نيست، ولی به چنين چيزی نزديک شده می رود. او می گويد قرار است وزرای کشورهای عربی در هفتهء جاری از بغداد بازديد نموده و از عراق تقاضا کنند تا جهت جلوگيری از جنگ اقدامات بيشتری بکند.

XS
SM
MD
LG