لینک های دسترسی

Breaking News

اولين قرضهء بانک جهانی برای افغانستان طی 25 سال گذشته - 2003-03-13


بانک جهانی اولين قرضه را طی 25 سال گذشته برای افغانستان اعلام کرد. مامورين بانک جهانی بروز چهارشنبه گفتند يک قرضهء 108 مليون دالری را بمنظور کمک به افغانستان جهت ترميم راه ها، پل ها، تونل ها و خط دوش ميدان هوائی کابل تصويب کرده است. تريی ولدن متخصص امور ترانسپورتی بانک جهانی می گويد حل مشکلات ترانسپورتی افغانستان برای بازسازی در کوتاه مدت و انکشاف دراز مدت آن کشور اهميت حياتی دارد. بانک جهانی سال گذشته يک کمک بلا عوض 100 مليون دالری را تصويب کرده بود. ولی از تهاجم سال 1979 اتحاد شوروی بر افغانستان باينطرف اين اولين قرضهء آن بانک به افغانستان است.

XS
SM
MD
LG