لینک های دسترسی

Breaking News

بازگشت صدراعظم پاکستان از چين - 2003-03-26


صدراعظم پاکستان می گويد پاکستان و چين در مورد جنگ در عراق نگرانی دارند و نمی خواهند که اين منازعهء نظامی دوامدار شود. ظفرالله خان جمالی، صدراعظم پاکستان که بعد از بازگشتش از سفر چين صحبت می کرد گفت جامعهء بين المللی بايد چارهء بحران بشری را در عراق که تازه افشا می شود، بنمايند. او گفت پاکستان و چين توافق دارند که شورای امنيت ملل متحد نقش خود را در حفظ صلح بين المللی نگهدارد. ظفرالله خان جمالی بازديد خود را خيلی مؤفقانه خوانده و گفت کدر رهبری جديد چين از ادامهء همکاری اطمينان داده است.

XS
SM
MD
LG