لینک های دسترسی

گزارش جنگ عراق - 2003-04-01


طياره های قوای ائتلاف حملات بيشتر هوائی را عليه اهدافی در داخل و اطراف بغداد بعمل آوردند و همچنان مواضعی را که تحت ادارهء گارد جمهوری عراق است بمبارد کردند. انفجارات وسيع وعظيم صبح امروز بغداد را تکان داد . يک سلسله انفجارات سريع و پيهم جنوب شهر بغداد را بعد ازظهر ديروز دوشنبه و بار ديگر صبح امروز تکان داد. عساکر ايالات متحده ديروز دو شنبه در جنوب بغداد بريک موتر ون شليک کردند که در يک محل تلاشی در نزديکی شهر نجف متوقف نشدو هفت زن و طفل را هلاک ساختند. نظاميان ايالات متحده می گويند عساکر نخست به اين موتر امر توقف دادند و شليکهای اخطاريه کردند . اين حادثه تحت تحقيق قرار دارد. همچنان از جنگهای در اطراف چندين شهر بشمول بصره گزارش داده شده که درانجا عساکر برتانيه با مقاومت شديد مواجه هستند. در شمال عراق بمباری های ايالات متحده طبق گزارشها بعضی از عساکر عراقی را مجبور ساخته است که از مواضع شان فرار کنند. ۰

XS
SM
MD
LG