لینک های دسترسی

Breaking News

صدراعظم فلسطين دو ماه وقت دارد تا دهشت افگنی را سرکوب کند - 2003-04-01


سيلوان شلوم وزير دفاع اسرائيل می گويد اسرائيل به صدراعظم مؤظف فلسطين دوماه وقت می دهد که دهشت افگنی را سرکوب کند. شلوم در اولين سفرش به واشنگتن بروز دوشنبه گفت محمود عباس نمی تواند تدابير نيرومندی عليه دهشت اتخاذ کند و پيشرفتی در مذاکرات صلح نخواهد بود. ياسر عرفات رهبر فلسطين محمود عباس را که بنام ابو مؤذن نيز شهرت دارد مامورتشکيل کابينه کرده است. ايالات متحده می گويد وقتی عهدهء او تائيد گردد طرح صلحی را که همراه با ملل متحد ، اتحاديهء اروپا و روسيه ترتيب گرديده اعلام خواهد کرداين پلان يک روش مرحله به مرحله را برای تشکيل دولت فلسطينی و معاهدهء نهائی صلح طی سه سال پيشبينی می کند.

XS
SM
MD
LG