لینک های دسترسی

Breaking News

مامورين سازمان صحی جهان بخاطر تحقيق روی مرض سارز به چين ميروند - 2003-04-02


دوکتوران سازمان صحی جهان بروز پنجشنبه به ولايت جنوبی گوانگ دونگ چين می روند تا منطقه را که گمان برده می شود مرض ساری جهانی سينه بغل ازانجا نشئت کرده مورد تحقيق قرار دهند. مامورين مرکز ايالات متحده برای کنترول و وقايهء امراض در جملهء متخصصينی هستند که اجازه دريافت نموده اند به چين مسافرت کنند. جولی گربردينگ، مدير مرکز کنترول و وقايهء امراض گفت هيئت سازمان صحی جهان می خواهد معلوم کند که آيا اين مرض هنوز هم در ولايت گوانگ دونگ سرايت می کند و در قسمت ممانعت ازان چه بايد کرد. حد اقل ۷۸ نفر از اثر مرضی که بمخفف سارز مشهور شده هلاک شده اند و ۲۲۰۰ تن ديگر به آن مصاب و مريض هستند. اگرچه ۴۰ تن از هلاک شدگان از ولايت گوانگ دانگ چين هستند با آنهم پيکنگ بروز چهارشنبه گفت سرايت مرض تخفيف يافته است.

XS
SM
MD
LG