لینک های دسترسی

Breaking News

جک سترا: تنها عراقی ها ميتوانند رياست حکومت آيندهء عراق را بدست گيرند - 2003-04-02


جک سترا وزير خارجهء برتانيه می گويد رهبری حکومت عراق را بعد از جنگ عراقی ها بايد بدوش داشته باشند نه امريکائی ها. وزير خارجهء برتانيه امروز به راديوی برتانيه گفت مشاورين از ساير کشور ها بوده می توانند ولی اتباع خارجی حکومت عراق را پيش نخواهند برد. جک سترا به يک مقاله در روزنامهء گاردين چاپ برتانيه جواب می گفت که می گويد جی گارنر يک جنرال متقاعد اردوی ايالات متحده رئيس ادارهء مؤقت عراق خواهد بود. گزارش داده می شود که گارنر در کويت انتظار می کشد که بعد از سقوط صدام حسين ، قدرت را بدست گيرد. اين جنرال متقاعد مساعی بشر دوستانهء سال ۱۹۹۱ را برای کُرد های عراق رهبری می کرد . مفسرين عرب می گويند وی مناسبات قابل اعتراضی با اسرائيل دارد.

XS
SM
MD
LG