لینک های دسترسی

محافظين بين المللی صلح در افغانستان از حملات دهشت افگنی جلوگيری کردند - 2003-04-08


در افغانستان محافظين بين المللی صلح بعد ازان تدابير صلح را در کابل و اطراف آن تشديد کردند که حد اقل چهار عراده موتر تانکر مواد نفتی را کشف کردند که مواد منفجره درانها تعبيه شده بود. قوماندانی آلمانی قوای مساعدت امنيت بين المللی بخبرنگاران گفت طی چند هفتهء اخير در کابل با رابطه باين تانکر های حامل مواد نفتی که مواد منفجره دران تعبيه شده بود، سه يا چهار نفر دستگير شده اند. دگر جنرال نوربرت فان هيست از ارائهء جزئيات در مورد اينکه اين تانکرها چه وقت کشف شد و يا افشای هويت توقيف شدگان خودداری کرد. جنرال هيست اين قدر گفت که محافظين صلح از موجی از جملات دهشت افگنی بالقوه جلوگيری کردند. جنرال هيست مسؤليت تخطی ها از تدابير امنيتی را بدوش قوای مخالف حکومت، بشمول بقايای طالبان و القاعده و همچنان افراد گلبدين حکمتيار انداخت. او گفت قوای حافظ صلح و قوای امنيتی افغان مواضع تفتيش را در داخل و اطراف کابل، بشمول ميدان هوائی بين المللی کابل افزايش داده اند.

XS
SM
MD
LG