لینک های دسترسی

انفجار بم يک گروهء افراطی يهود در يک مکتب فلسطينی - 2003-04-09


يک گروهء دست راستی افراطی يهود مسؤليت انفجاری را در يک ليسهء فلسطينی در ساحل غربی ادعا کرده است که دران بيست و نه متعلم زخمی شدند. اين گروه که خود را انتقام کودکان می خواند در بيانيه ايکه امروز چهار شنبه به خبر نگاران فرستاده گفته است بمی را درين مکتب ليسه در قريهء جبا در نزديکی جنين به انتقام آنچه که قتل اطفال يهود توسط فلسطينی ها خوانده، تعبيه کرده بود. مامورين امور صحی فلسطينی ميگويند وضع صحی حد اقل چهار شاگردوخيم است. در يک حادثهء جداگانه بعد از ظهر ديروز سه شنبه، يک حملهء هوائی اسرائيل حد اقل شش فلسطينی را در شهر غزه بشمول يک رهبر نظامی گروهء تندرو حماس بنام سعيد عرابيد بقتل رسانيد.

XS
SM
MD
LG