لینک های دسترسی

کنترول ساحات نفت عراق بدست قوای ايالات متحده - 2003-04-14


نظاميان ايالات متحده می گويند تمام ساحات نفت عراق در مناطقی قرار دارد که تحت ادارهء قوای ائتلاف است. جنرال وينسينت بروکس امروز به خبر نگاران گفت قوای خاص ايالات متحده اکنون کنترول تمام ساحات نفت را در شمال عراق بدست دارند. قوای ائتلاف قبلاً ساحات نفت خيز جنوب عراق را تحت ادارهء شان در آورده بودند. جنرال بروکس می گويد هنوز هم يک چاهء نفت در شمال عراق در حال سوختن است ولی تمام حريقها در چاه های نفت جنوب عراق خاموش ساخته شده است. وی می گويد احتمالاً تا چند هفتهء ديگر نفت عراق بار ديگراز شمال اين کشور جريان پيدا خواهد کرد و جنوب عراق به ماين پاکی و ترميم ضرورت دارد .

XS
SM
MD
LG