لینک های دسترسی

Breaking News

شکايت سازمان صحی چهان از چين بخاطر عدم همکاری در تحقيقات در مورد سارز - 2003-04-15


۰سازمان صحی جهان می گويد به اين سازمان اجازهء دسترسی به شفاخانه های نظامی پيکنگ جهت تحقيق در مورد قضايای احتمالی ويروس مهلک سينه بغل مانند که ظاهراً از چين نشئت کرده داده نشده است. اين ادارهء مربوط ملل متحد می گويد چين به مامورين سازمان صحی جهان اجازه نداد که ازين شفاخانه ها ديدن کنند که درانجا گزارشهای تائيد نا شده می گويد يک تعداد زياد قضايای مرض جهاز تنفسی شديد ديده شده است. اين بيماری حد اقل شصت و چهار نفر را در چين به هلاکت رسانيده وحد اقل يکصد و چهارده نفر در سر تاسر جهان ازاثر ابتلا به اين مرض هلاک گرديده اند.

XS
SM
MD
LG