لینک های دسترسی

Breaking News

نگرانی کمشنری عالی ملل متحد در مورد فقدان امنيت در افغانستان - 2003-04-21


کمشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان ميگويد فقدان امنيت در بخشهايی از افغانستان مانع مراجعت مصونانهء مليونها نفر گرديده است .

کرس يانوفسکی نطاق کمشنری عالی ملل متحد درامور پناهندگان ميگويد گزارشهايی از بر خورد ها بين گروه های قومی و قبايلی های رقيب در جنوب و شمال غرب افغانستان رو به افزايش است.

يانوفسکی همچنان ميگويد قتل يک کارمند صليب احمر در قندهار در اواخر ماهء گذشته کارمندان امداد های بشری را ازکمک به بی خانه های افغانستان باز داشته است. وی ميگويد ده سازمان امدادی کارمندان شانرا از ولايت جنوبی افغانستان درحال حاضر خارج ساخته اند.

اين ادارهء امور پناهندگان ملل متحد ميگويد سه مليون افغان در ايران و پاکستان پناه برده اند و سه صد و پنجاه هزار نفر ديگر در داخل افغانستان اکثراً در جنوب بيجا گرديده اند. در حدود دومليون نفر ديگر اززمانی که رژيم طالبان در سال گذشته سقوط کرد به افغانستان مراجعت کرده اند .

مامورين ملل متحد از عساکر افغانی و بين المللی تقاضا کرده اند که وضع امنيت را در سر تاسر افغانستان بهبود بخشند تا سفر، اسکان مجدد و کارهای امدادی را مصون تر بسازد.

XS
SM
MD
LG