لینک های دسترسی

نمايندهء جديد رئيس جمهور برای عراق - 2003-05-06


جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده پال برمر، دپلومات سابقه دار ايالات متحده را بحيث نمايندهء خاص خود برای عراق تعيين کرد تا انتقال بحکومت جديد را نظارت کند.

رئيس جمهور اين موضوع را بروز سه شنبه بعد از ملاقات با پال برمر و دانلد رمزفلد، وزير دفاع اعلام نمود.

قصر سفيد ميگويد پال برمر عاليرتبه ترين مامور ائتلاف در عراق خواهد بود. او همچنان از مساعی بازسازی در عراق نيز نظارت خواهد کرد.

در عين زمان، وزارت خارجهء ايالات متحده ميگويد صدام حسين و خانواده اش در ماهء مارچ قبل از تهاجم ايالات متحده در حدود يک مليارد دالر را از بانک مرکزی عراق برون کرد.

يک گزارش نيويارک تايمز از قول يک مامور ناشناس عراق حاکيست که حجم پول به اندازه ای بود که برای حمل آن به سه عراده لاری تريلر دار ضرورت بود.

XS
SM
MD
LG