لینک های دسترسی

Breaking News

رد اتهام ايالات متحده در مورد پروگرام ذروی ايران توسط آن کشور - 2003-05-08


ايران بار ديگر اتهامات ايالات متحده را که ميگويد هدف پروگرام ذروی تهران توليد اسلحه است، رد نمود. رئيس ادارهء پروگرام انرژی ذروی ايران بروز چهارشنبه به مامورين ادارهء بين المللی انرژی اتمی در ويانا گفت تهران چيزی ندارد که پنهان سازد و يگانه هدف پروگرام، توليد برق است. جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده در قصر سفيد بخبرنگاران گفت نگرانی خود را که ايران شايد پروگرام ذروی را انکشاف بدهد علناَ و بطور خصوصی ابراز داشته است. جورج بش گفت منتظر خواهد شد ببيند که گزارش ماهء آيندهء ادارهء بين المللی انرژی اتمی در مورد بازديد اخير هيئت مفتشين آن اداره از ايران چه ميگويد.

XS
SM
MD
LG