لینک های دسترسی

Breaking News

تشخيص هويت انسجام دهندهء بم گزاری ها در المغرب - 2003-05-28


يک مدعی العموم در المغرب ميگويد مقامات انسجام دهندهء بم گزاری مهلک ماهء جاری در دارالبيضا را دستگير کردند ولی او در اسارت وفات يافت. اين مدعی العموم ميگويد شخص مظنون که عبدالحق مولسبات نام دارد از اثر مريضی مزمن جگر و قلب وفات يافت. او ميگويد مولسبات بروز دوشنبه در شهر مرکزی فأس دستگير شد و در راهء انتقال به شفاخانه جان داد. او در مورد سن و ارتباط احتمالی او با گروه های دهشت افگنی معلومات بيشتر ارائه نکرد. پنج انفجار بم در شهر دارالبيضا باعث هلاکت 43 نفر شد که 12 تن آنها بم گزاران انتحاری بودند.

XS
SM
MD
LG