لینک های دسترسی

Breaking News

کرزی به برتانيه ميرود - 2003-06-03


حامد کرزی، رئيس دولت انتقالی افغانستان بروز چهارشنبه برای يک سفر رسمی به برتانيه ميرود تا با تونی بلير، صدراعظم مذاکره کرده و با ملکه اليزابت ملاقات نمايد.

انتظار ميرود حامد کرزی که چندين وزير نيز معيت او را خواهد داشت قبل از بازگشت بکابل بروز جمعه، با اعضای پارلمان و کابينهء برتانيه نيز ملاقات نمايد.

يک نطاق رياست دولت در کابل گفت حامد کرزی خواستار توسعهء کمک برتانيه شده، امنيت افغانستان و منطقه را مورد بحث قرار خواهد داد.

برتانيه در فراهم کردن امنيت به افغانستان بعد از طالبان نقش عمده را بازی نموده تا جون سال 2002 قوماندانی قوای بين المللی مساعدت امنيتی را بعهده داشت. آغاز کرد.برتانيه همچنان درين اواخر کمک خود را در پروژه های بازسازی ملکی

XS
SM
MD
LG