لینک های دسترسی

Breaking News

حکم اعدام مرتکبين حملهء دهشت افگنی عليهء انجنيران فرانسوی در پاکستان - 2003-06-30


۰يک محکمهء پاکستان سه تندرو اسلامی را به جرم سازمان دادن يک حملهء انتحاری که يازده انجنير فرانسوی را بقتل رسانيد به مرگ محکوم کرده است. يک محکمهء ضد دهشت افگنی در کراچی اين حکم مرگ را امروز دو شنبه عليهء آصف ظاهر و بشير احمد و محمد سهيل که هنوز هم تحت تعقيب است صادر نمود. وکلای مدافع می گويند عليهء اين حکم مرافعه طلب خواهند شد. اين حمله در ماه می سال گذشته در مقابل يک هوتل کراچی بعمل آمده بود. يک بم گذار انتحاری موتر پُر از مواد منفجره را بر يک بسی تصادم داد که يازده قربانی فرانسوی را انتقال می داد. علاوه بر بم گذار درين حمله ،دو پاکستانی که از آن محل می گذشتند نيز کشته شدند.

XS
SM
MD
LG