لینک های دسترسی

محاکمهء مجوزهء يک پيلوت امريکائی که در افغانستان خدمت کرده بود - 2003-07-01


يک پيلوت قوای هوائی ايالات متحده بخاطر بمباری اشتباهی بر عساکر کانادائی در افغانستان باتهام سهل انگاری در وظيفه در محکمهء نظامی محاکمه ميشود.

جگرن هری شمت که 37 سال عمر دارد بمنظور نشان دادن برائت خود هفتهء گذشته مجازات اداری را رد کرده و خواستار محاکمهء نظامی شده بود.

اگر او گنهگار ثابت شود شش ماه را بدون اخذ معاش در زندان نظامی سپری خواهد کرد.

تاريخی برای محاکمه تعيين نشده است.

جگرن شمت و معاون پيلوت گفتند که وقتی در ماهء اپريل سال 2002 از يک ماموريت شبانه در افغانستان باز ميگشتند فکر کردند هدف آتش دشمن قرار گرفته اند.

XS
SM
MD
LG