لینک های دسترسی

Breaking News

ترک بيت اللحم توسط قوای اسرائيل - 2003-07-02


۰قوای اسرائيل شهر بيت اللحم را در ساحل غربی ترک گفته و ادارهء امنيت آن شهر را به مقامات فلسطين تسليم کردند. پوليس فلسطين امروز چهار شنبه اندکی بعد از آنکه عساکر اسرائيل به مواضع خود در بيرون شهر رفتند ، وارد بيت اللحم گرديد. تسلیم دهی امور امنيتی بيت اللحم يک پيشرفت ديگر در تطبيق پلان مسير صلح برای شرق ميانه تلقی می گردد که از حمايت بين المللی بر خوردار است.

روز يکشنبه مامورين اسرائيل و فلسطين تسليم دهی مشابه امور امنيتی را در شمال باريکهء غزه انجام دادند. درحالی که مساعی صلح پيش می رود، ايالات متحده کمک مستقيم اقتصادی را به مقامات فلسطين از سر گرفته و سی مليون دالر برای باز سازی زير بنای فلسطين که از اثر اقدامات نظامی اسرائيل خساره ديده داده است.

XS
SM
MD
LG