لینک های دسترسی

Breaking News

سفر مجوزهء هيئت پيش قراول ناتو به افغانستان - 2003-07-04


مامورين ناتو ميگويند يک هيئت پيش قراول بروز شنبه به افغانستان ميرود تا برای تسليمی قوماندانی قوای حافظ صلح دران کشور توسط ناتو آمادگی بگيرد.

حد اقل پنج صاحب منصب از آلمان بکابل ميروند تا زمينه را برای تسليم شدن قوماندانی از قوای آلمانی و هالندی بتاريخ 11 آگست مساعد سازند. اين اقدام اولين ماموريت نظامی ناتو در خارج اروپا خواهد بود.

در ماهء اپريل 19 کشور عضو ناتو موافقه نمودند تا منحيث بخشی از تعهد مداوم ناتو به امنيت و ثبات در افغانستان قوماندانی قوا را تسليم شوند.

XS
SM
MD
LG