لینک های دسترسی

Breaking News

حامد کرزی از پرويز مشرف معذرت خواست - 2003-07-08


حامد کرزی، رئيس دولت انتقالی افغانستان به پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان تلفون نموده بخاطر حملهء روز سه شنبه بر سفارت پاکستان در کابل توسط احتجاج کنندگان خشمگين از ناحيهء تجاوز ادعا شدهء قوای پاکستانی بر قلمرو افغانستان معذرت خواسته است.

او گفت اين حمله توسط يک تعداد انگشت شمار عناصری صورت گرفته که با افغانستان و پاکستان، هر دو مخاصمت داشته اند و کابل هميشه بروابط برادرانهء خود با اسلام آباد ارزش زيادی قايل است.

پاکستان بعد از حمله سفارت خود را در کابل مسدود کرده و بحکومت افغانستان رسماً احتجاج نموده قوای امنيتی افغانستان را متهم کرد که به احتجاج کنندگان اجازه داد سفارت را غارت کنند.

وزارت خارجهء افغانستان نيز حمله را محکوم کرده گفت که خساره را جبران نموده و امنيت سفارت را تضمين خواهد کرد.

خشم با پاکستان بعد ازان مشتعل شد که حامد کرزی از تبصره های پرويز مشرف در يک سفر اخيرش در خارج در مورد حکومت افغانستان، انتقاد نمود. از قول مشرف گزارش داده شد که حکومت کرزی در خارج کابل کنترول ناچيزی دارد و از اقوام مختلف افغانستان نمايندگی نميکند.

مامورين حکومت افغانستان همچنان پاکستان را مسؤل اعزام عساکر پاکستانی بداخل قلمرو افغانستان در جريان يک عمليات اخير سرحدی نموده اند. مامورين پاکستانی ميگويند تجاوزی صورت نگرفته ولی آنچه را گلوله باری خفيف از ورای سرحد توصيف نمودند، اذعان ميکنند. بروز يکشنبه حامد کرزی هيئتی را جهت تحقيق اوضاع بساحه اعزام کرد.

XS
SM
MD
LG