لینک های دسترسی

Breaking News

توافق برای ارسال هيئت مشترک جهت تحقيق ادعاهای تخطی توسط پاکستان - 2003-07-16


مامورين عاليرتبهء افغانستان، پاکستان و ايالات متحده موافقه نموده اند تا يک هيئت مشترک را جهت تحقيق در مورد تصادمات اخير سرحدی بين قوای افغانستان و پاکستان بمنطقه اعزام کنند.

در يک بيانيهء قوای نظامی ايالات متحده که بروز سه شنبه در پايگاهء هوائی بگرام در افغانستان منتشر شد ذکر گرديده که هيئت در ظرف يک هفته اين تصادمات را مورد تحقيق قرار داده و در مورد گزارش خواهد داد.

اين توافق طی جلسهء کميسيون سه جانبه در کابل بعمل آمد. .

اين کميسيون که در ماهء اپريل سال جاری تاسيس گرديده بود گفت که پيشرفت های اخير را در مبارزه عليهء القاعده و بقايای طالبان ارزيابی کرده و اطلاعات و تحليل اوضاع را تبادله کرده اند.

مامورين حکومت افغانستان ميگويند حاميان حکومت مخلوع طالبان و شبکهء دهشت افگنی القاعدهء اسامه بن لادن از مخفيگاه های شان در مناطق صعب العبور سرحدی بين افغانستان و پاکستان که حد بخشی درست نشده حملات شان را عليهء افغانستان براه مياندازند. پاکستان باوجود مخالفت شديد افراد قبيلی و اعتراضات آنها در منطقهء قبايلی مومند عساکر بيشتر را مستقر ساخته است.

پاکستان ميگويد عساکر آن کشور در جانب پاکستانی سرحد باقی مانده اند ولی افغانستان شکايت ميکند که عساکر پاکستانی بقلمرو افغانی داخل شده و با عساکر افغانی ميجنگند.

XS
SM
MD
LG