لینک های دسترسی

Breaking News

تيپ جديد آواز صدام حسين شايد حقيقی باشد - 2003-07-18


يک مامور استخباراتی ايالات متحده ميگويد يک تيپ جديد صدام حسين شايد حقيقی باشد. اين مامور ميگويد اين تيپ شايد در همين تازگی ها ثبت شده باشد. اگر اين موضوع حقيقت داشته باشد تائيد ميکند که صدام حسين از جنگ عراق جان بسلامت برده است. آوازی که در تيپ است ميگويد آنرا بتاريخ 14 جولای ثبت کرده است. کسی که آوازش در تيپ است شورای جديد حاکم عراق را تقبيح کرده که روز قبل ازان تشکيل شده بود، و از عراقی ها خواستار ميشود که عليهء اشغال عراق توسط قوای تحت رهبری ايالات متحده مبارزه کنند. در عين زمان در گزارش جديدی که از جانب وزارت دفاع تهيه شده گفته شده است که مامورين ايالات متحده بايد باسرع وقت نظم را در عراق برقرار سازند ورنه پشتيبانی مردم عراق را از دست ميدهند. امروز بمی در کنار راه در نزديک فلوجه باعث قتل يک عسکر امريکائی شد.

XS
SM
MD
LG