لینک های دسترسی

Breaking News

کوريای شمالی و مشاجره روی ساختن بم ذروی - 2003-07-21


نه مو هيون رئيس جمهور کوريای جنوبی اين گزارش وسايل نشراتی ايالات متحده را کم اهميت جلوه داده است که ميگويد شايد کوريای شمالی دومين دستگاهء پروسس مجد د مواد سوخت ذروی را مخفيانه اعمار کرده باشد. يک نطاق رياست جمهوری کوريای جنوبی روز دو شنبه گفت شواهدآشکاری در دست نيست که اين گزارش را تائيد کند.

روزنامهء نيو يارک تايمز روز يکشنبه گزارش داد که شواهد قوی در دست است که کوريای شمالی دومين دستگاهء پروسس پلاتونيوم دارای ظرفيت توليد مواد قابل استفاده برای ساختن سلاح اعمار کرده است.

اين گزارش از قول مامورين امريکائی و آسيائی که نام نبرده نشر گرديده است.

آنها گفتند وسايل الکترونيکی در سرحد کوريای شمالی بلند رفتن سطح گازی را نشان داده که نشان می دهد پلاتونيوم پروسس می شود.

از قول يک مامور ايالات متحده گزارش داده شده که اين انکشاف علامت آنست که پروژهء ذروی کوريای شمالی تکميل نشده ولی هنوز هم مایهء تشويش است.

XS
SM
MD
LG