لینک های دسترسی

Breaking News

سفر وزير داخلهء افغانستان به پاکستان - 2003-07-24


علی احمد جلالی، وزير داخلهء افغانستان از پاکستان خواستار کمک بيشتر در جستجو، تعقيب و توقيف مجرمين طالب شده است.

علی احمد جلالی امروز در اسلام آباد در جريان مذاکره با فيصل صالح حيات، وزير داخلهء پاکستان گفت در جلوگيری از حملات بيشتر در امتداد منطقهء سرحدی فاقد نظم و قانون دو کشور کمک بيشتر را متوقع است.

وزير داخلهء افغانستان گفت بسياری افغان ها معتقدند که پاکستان در قسمت بازداری چريک های طالب از براه انداختن حملات از غرب پاکستان اقدام زيادی نکرده است.

او همچنان از يک کميسيون مامورين ايالات متحده، افغانستان و پاکستان حرف زد که در حال حاضر ادعاهای تخطی های عساکر پاکستانی را بر قلمرو افغانستان تحت تحقيق قرار داده اند.

او همچنان امکان آزادی در حدود ۷۰۰ زندانی پاکستانی را در افغانستان مورد بحث قرار داد.

علی احمد جلالی جهت مذاکرات روی تقويهء همکاری امنيتی و کاهش تشنج ناشی از حملهء هشتم جولای بر سفارت پاکستان در کابل به اسلام آباد وارد شده است.

سفارت بروز دوشنبه بعد از پرداخت غرامات و اظهار معذرت افغانستان دوباره باز شد.

علی احمد جلالی در جريان مباحثات با حيات وضع پناهندگان افغان را در پاکستان، قاچاق مواد مخدر و مواد استهلاکی را در منطقه نيز مورد بحث قرار داد.

XS
SM
MD
LG