لینک های دسترسی

Breaking News

استفاده از قلم در حمله بر عساکر امريکائی - 2003-07-30


۰يک نطاق نظامی ايالات متحده در افغانستان ميگويد تندروان يک روش جديد نا راحت کننده را بکار می برند و قلمهای خود رنگ اطفال را مملو از مواد منفجره نموده و بر قوای ايالات متحده حمله می کنند.

دگرمن رادنی ديوس امروز گفت شورشيان همچنان از زنان و اشخاص معيوب که تهديد به عساکر فکر نمی شوند استفاده نموده واين قلم ها را توسط آنها منفجر ميسازند. وی گفت دو طفل افغان روز پنجشنبه زمانی زخمی شدند که يکی از آنها سر قلم خودرنگ پر از مواد منفجره رادر يک دهکدهء دورافتاده در ولايت مرکزی ارزگان باز نمود. وی گفت اين دو طفل به يک مرکز صحی در پایگاه قوای ايالات متحده برای تداوی انتقال داده شدند. دگرمن رادنی ديوس گفت پسر ديگری سعی کردروز بعد اين حادثه قلمی را به يک عسکر امريکائی بدهد ولی عسکر اين قلم را نگرفت.

XS
SM
MD
LG